Publiek over ‘Radiant Dawn’

Publiek over ‘Radiant Dawn’

“Zo begeesterd en tegelijk zo beheerst, ik had het gevoel te midden van een continue muziekstroom te zitten die dan intiem was en dan zwol tot ongekende hoogtes. In één woord: klasse! En … chapeau voor je bezielde directie. Ik vond de (oude) instrumenten ook zo passend en een onmisbaar element toevoegen aan de plechtige sfeer van sommige stukken.”


Klik op de foto naar de video

“Er viel trouwens ook bij de ‘moderne’ werken veel te genieten. Natuurlijk was die ‘Ierse rap’ kostelijk. Maar Taverner mocht er ook zijn, en ook Vaughan Williams was prachtig. Misschien dat de enige aanmerking op het programma zou kunnen zijn dat er iets teveel matige tot langzame tempi waren en daardoor misschien te weinig afwisseling. Maar verder proficiat!!!”


“Jullie zijn gegroeid sinds het vorige concert, een half jaar geleden. Voor wat betreft de koorklank, maar misschien nog wel meer in saamhorigheid. Jullie vormen een geheel en hebben het, althans zo ziet het eruit, goed met elkaar en plezier in het zingen.”


img_20160924_221128
Klik op de foto naar de video

“Hoewel de eerste helft zich meer in de duisternis afspeelde met de wat zwaardere stukken van Purcell, omlijst door een fraai Ave Verum  en een evenzo prachtig Ave Maris Stella, brak voor mij als bezoeker toch het ‘licht’ pas door ná de pauze. Gelijk al met het eerste stuk van Vaughan Williams vond ik de koorklank vrijer, homogener en sprankelde het dynamisch méér dan voor de pauze.

Terecht mocht Andreas zijn solo nog een keer zingen als toegift, want daar was zichtbaar en hoorbaar door hem (en zeker ook door het koor!) hard aan gewerkt. Complimenten voor Raoul en ‘zijn’ Lux en ik hoop de volgende keer weer getuige te mogen zijn van dit jonge, veelbelovende koor.”


 

(Door Jeannette van Uffelen)

 

 

Translate »